GIUONG Van PHAN
Professor of Linguistics
 
International Baccalaureate, United Kingdom
 
Web Page
giuongphan(at)gmail.com
 

1.Literature: Hoa Buồn, thơ; Bàn Tay Tình Tự, thơ; Dung Nhan, thơ; Cuộc ̣đời với bóng dáng xưa, truyện ngắn

2. Textbooks: Vietnamese for Foreigners; Tiếng Việt Hiện Đại, Vietnamese Talking Books, Vietnamese Phrase Book, Vietnamese in a Flash;

3. Dictonaries: Vietnamese-English and English-Vietnamese, with Nguyễn Đình Hoà; Compact, Concise, Mini, Pocket Vietnamese Dictionaries